Det går bra att ställa sig i kö för bryggplats för 2024.
Vi behöver namn och telefonnummer. Hur stor båt har du? bredd
och längd, typ av båt. Mejla till info@sahandel.se Vi har 61 platser,
de flesta är redan uthyrda men vi har t ex plats för en båt upp till
40 fot som kan ligga långsides, där det finns el och vatten. Vi har även
många bom-platser.

Långtradare Långtradare Långtradare Långtradare Långtradare Här kommer 2 långtradare lastade med bryggor
Här blir det en ny parkering till bryggplatserna

Projekt: Marina i S:t Anna skärgård

Bryggplatser 2022

Vi har utökat verksamheten och kan nu ta emot större båtar. Insatsen är delfinansierad av Leader. Europeiska Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling via Kustlandet.

Eu logo