Lite historia och fakta om LAGNÖBRON

Timmar av irritation i långa bilköer
försvann med bron. Köandet vid färjan är ett minne blott. Det sista färjeåret lämnade toppnoteringar med upp till tre timmars väntetid i köer som sträckt sig kilomervis ut på Lagnö. Bron var mycket efterlängtad.
Stefans farfar Gottfrid skötte privat trafiken med en träfärja på 10×4 meter. 1933 övertog Hammarkinds vägdistrikt förjdriften efter Gottfrid Andersson Bron blir ca 320 meter lång, sju meter bred och får en segelfri höjd av 15 meter, den har sju brofundament.. Armerad Betong bygger vägen som bara den är en satsning på 6,5 miljoner kronor. Bron kostade 5,1 miljoner. Färjan kostade 600.000 att köra varje år så bron tjänas in på några år. Bron öppnades klockan 13.30 torsdagen den 13 november 1975.

Vattendjupet är sex meter och för att garantera fyrfaldig säkerhet har man pålat till fast mark, 25 meter under vattenbotten. Vardera av de 7 stöden står på 32 betongpålar. Spännkablar har bakats in i betongen och spänts efter gjutningen. Mellan brons räcken är det sju meter. Själva körbanan mäter sex meter.

92.000 kubikmeter berg har sprängts bort det krävdes 40 ton sprängmedel. En väg vars sträckning är sex kilometer på landsidan och 1,5 km på ö-ösidan. Vägbygget mäter, inklusive bron, totalt 7,5 km. Man började bygga på vägen redan de 2 januari 1974. Inte förrän den 20 maj 1976 är arbetet fullföljt. En tidsödande process har varit att vänta på verkningarna av den överlast som lades på för att trycka ned vägbankens lera. Dessutom har man bara haft rätt till viss procent per år av medelstilldelningen.

Vägverket har inte kostat på gångbana på bron och kommunen kostar inte på belysning.På vardera sidan blir det 25 cm vägren för fotgängare, cyklister och ryttare. Vid tiden för byggandet av bron räknade man med 400-500 fordon per dygn, 1000 under högsäsongen

I Norrköpings Tidningar fanns en insändare av signaturen MS att läsa;

Allsmäktiga herrar på statens tron bestämde att här ska vi lägga den nya bron. Kullenberg förverkligade drömmen, miljoner det kostade att komma över strömmen, men också väg måste byggas i samma etapp för här måste bilarna köra i kapp. Bilism o turism är ett mäktigt begrepp tror väl kin!
Därför banades väg över bondens mark som drogs in.
Byväg o färja hör  till förgångna tider. Folk numera jäktets hästar topprider, med snabba åk de vrålar förbi, kan tyckas att reseupplevelsen snörplig bör bli, ty i hundra knutars fart man ej mycket får se ej den som kör, knappt mer de som sitta breve! Men de se ju en prålig väg och en bro allt medan de ilar mot sitt lugn och ro.

Gamla färjan är på väg Gamla färjan är på väg
Bron okt 21 Höstbild